Zaloguj Search

Kaplice loretańskie w Polsce

 

Głogówek, woj. opolskie (k. Prudnika)

Historia Domku Loretańskiego w Głogówku rozpoczęła się za sprawą Jerzego III Oppersdorffa, który w 1610 roku przebywał w Rzymie, stąd też udał się do Sanktuarium Maryjnego w Loreto.
Ponownie odwiedził Loreto w 1615 roku z myślą zbudowania kopii Świętego Domku. Budowę w Głogówku ukończono w 1630 roku, a 6 lat później dobudowano północne skrzydło kościoła, które zgodnie z oryginałem włoskim okryło domek loretański.
Sanktuarium Maryjne w Głogówku zyskało sobie wielkie uznanie wiernych dzięki odpustom nadanym przez Stolicę Apostolską. Wierni gromadzili się w kościele franciszkanów 2 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Anielskiej, zwanej Porcjunkulą.
Tutejszy domek loretański stał się wzorem dla licznych kopii powstałych po 1620 roku, zwłaszcza w Austrii, Czechach, na Morawach i Śląsku. Wygląd kaplicy w Głogówku jest dziełem Franciszka Antoniego Sebastiniego z około 1780 roku. Artysta wzorował się na oryginale, kompozycja opiera się na pilastrowych podziałach, między którymi znajdują się nisze: u dołu z postaciami proroków, a u góry z popiersiami sybill. W środku każdej ze ścian umieszczone zostały sceny z dzieciństwa Chrystusa i z dziejów domku loretańskiego. Frontową, wychodzącą ku nawie kościoła ścianę, ozdabia obraz Sebastiniego "Zwiastowanie Marii". Na tej samej ścianie u góry, ponad ołtarzem, znajduje się ujęty w kartusz napis łaciński "SUM QUO D ERAM NEC ERAM QUOD SUM \ NUNC DICOR UTRUM QUE \ NON EST IN TOTO SANCTIOR ORBE \ LOCUS". W tłumaczeniu na język polski: "Jestem, czym byłem, a nie byłem, czym jestem. Teraz jestem nazwany jednym i drugim. Nie ma miejsca bardziej świętego na całej ziemi". Na zachodniej ścianie domku znajduje się scena Narodzenia i Obrzezania Dzieciątka. Na ścianie północnej kompozycja związana z dziejami domku - moment jego przeniesienia przez aniołów do Włoch, napadu opryszków na pielgrzymów i walka dwóch braci o posiadanie domku. Na wschodniej ścianie znajdują się sceny: "Pokłon Magów" i "Ofiarowanie Dzieciątka w świątyni". Polichromię Domku Loretańskiego wzbogacają ornamenty rokokowe, motywy rocaille, wazony, kwiaty i girlandy.
Wewnątrz domku znajduje się mensa ołtarzowa. Krata za mensą wydziela część pomieszczenia, gdzie była tzw. Kuchnia Matki Bożej, a obecnie znajduje się figura Matki Bożej z Dzieciątkiem w bogatych szatach, na tle promienistej glorii. Nad figurą - Duch Święty w postaci gołębicy, a w zwieńczeniu - postać Boga Ojca. Twarze Matki Boskiej i Dzieciątka są ciemne. Ta jednometrowa rzeźba wykonana jest z drzewa hebanowego. Jest ona wierną kopią oryginału loretańskiego i starszą od tej, która znajduje się obecnie w Loreto (oryginalna spłonęła).