Zaloguj Search

Aktualności

 

Druga wizyta studyjna

Piotrkowice, Chodel i Gołąb były celem drugiego wyjazdu studyjnego w ramach projektu "Nasze Loreto - ogólnopolski szlak kaplic loretańskich". W wyjeździe udział wzięło ponad pięćdziesięciu mieszkańców Moszczanki, Skrzebowej i Bieganina. Celem wyjazdu było poznanie kolejnych trzech obiektów wchodzących w skład nowopowstałego szlaku.
Kult Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach k. Kielc rozpoczął się już w XVII wieku od umieszczenia w kościele łaskami słynącej statuetki Matki Bożej - orędowniczki małżeństw i rodzicielstwa. W 1776 roku ojcowie bernardyni dobudowali do kościoła specjalną rotundę a w niej Domek Loretański, utrzymany w stylu późnego baroku. W sobotę 9 lipca grupa poznała historię sanktuarium oraz uczestniczyła tam we Mszy św. Kolejnego dnia - w niedzielę 10 lipca - odwiedzono miejscowość Chodel k. Opola Lubelskiego a tam ruiny kościoła na wyspie Loret. W miejscu tym w 1616 roku jezuici wznieśli drewnianą kaplicę loretańską a około 100 lat później wybudowano murowany kościół, który niestety do dziś przetrwał w ruinie, którą obejrzeli uczestnicy wyjazdu, wcześniej łódką dopływając na wyspę. Wreszcie tego samego dnia po południu odwiedzono Gołąb k. Puław, w którym znajduje się chyba najciekawsza i najpiękniejsza replika włoskiego Santa Casa, z przepięknymi płaskorzeźbami na zewnątrz oraz polichromiami wewnątrz obiektu.

Projekt "Nasze Loreto - ogólnopolski szlak kaplic loretańskich" realizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra".