Zaloguj Search

Aktualności

 

Pierwsza wizyta studyjna

Głogów i Żagań były celem pierwszego wyjazdu studyjnego w ramach projektu "Nasze Loreto - ogólnopolski szlak kaplic loretańskich". W wyjeździe udział wzięło ponad pięćdziesięciu mieszkańców Moszczanki, Skrzebowej i Bieganina. Celem wyjazdu było poznanie dwóch pierwszych obiektów wchodzących w skład nowopowstałego szlaku.
W Głogowie uczestnicy wyjazdu zapoznali się z historią fary czyli kościoła św. Mikołaja, który odegrał bardzo istotną rolę w dziejach miasta na przestrzeni stuleci. Kościół wybudowano jeszcze w pierwszej połowie XIII wieku, jako romańską bazylikę. Wielokrotnie ulegał zniszczeniu i przebudowaniu, był świadkiem tarć religijnych - należał zarówno do katolików jak i protestantów. Po 1677 roku powstał w jego wnętrzu domek loretański, na wzór Domku Świętej Rodziny z włoskiego Loreto. II wojna światowa przyniosła największe zniszczenie kościoła - do dnia dzisiejszego fara stoi w ruinie. Domek loretański także nie jest w najlepszym stanie, jednak jako jedyna część kościoła jest on zadaszony i zabezpieczony przed dalszą degradacją. W Żaganiu w roku 1769 przy wspaniałym barokowym pałacu zbudowano  kaplicę zamkową Matki Boskiej z Loreto. Do dzisiejszych czasów niestety kaplica nie przetrwała. Nieopodal pałacu, na terenie dawnego kompleksu szpitalnego św. Doroty istnieje nadal kaplica (nazywana błędnie domkiem loretańskim), wzniesiona prawdopodobnie w drugiej połowie XIX stulecia dla wyznawców wszystkich religii. Budowla pozbawiona jest symboli religijnych, w ścianę wschodnią w jej wnętrzu wypełniono wulkaniczną magmą i muszlami. Niestety nieużytkowany obiekt ulega postępującej degradacji.

Projekt "Nasze Loreto - ogólnopolski szlak kaplic loretańskich" realizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra".