Zaloguj Search

Aktualności

 

Wizyta studyjna nauczycieli

„Poznaj swój Powiat Ostrowski” to wyjazdy studyjne dla nauczycieli z Powiatu Ostrowskiego, mające na celu promowanie miejsc ciekawych i atrakcyjnych w najbliższym otoczeniu. Obiekty zainteresowania tegorocznej wycieczki, która odbyła się 17 czerwca, stanowiły miejsca historyczne, sakralne jak i turystyczne, mieszczące się na terenie gminy Raszków, w tym nasze dwie miejscowości.

W kościele parafialnym w Skrzebowej o naszych zabytkach opowiadała Aneta Franc. Odsłonięty został obraz Matki Boskiej Loretańskiej, można było zobaczyć także odrestaurowany w tym roku, dzięki środkom pochodzącym z powiatowego budżetu, krucyfiks pochodzący najprawdopodobniej z końca XVIII w. a także zabytkową kropielnicę z XII/XIII wieku. Goście wysłuchali też historii powstania kaplicy loretańskiej. Na koniec w świetlicy można było obejrzeć prace malarskie Stanisława Brajera oraz występ Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy”.

Wizyta zorganizowana została przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim.