Zaloguj Search

Aktualności

 

VII Pieszo-Rowerowy Rajd Loretański

Termin: niedziela 17 września 2023 r.
Start i meta: SKRZEBOWA – boisko przy Starej Oborze (przy kościele)

PROGRAM
10.30 – start Trasy IV w Ostrowie Wielkopolskim
13.30 – 14.00 odbiór karty questowej w Skrzebowej i samodzielne wyruszenie na trasy I lub II bądź wspólny udział w trasie III
15.00 – 17.00 meta rajdu – posiłek turystyczny i pozostałe atrakcje

REGULAMIN (pdf)

Termin: niedziela 17 września 2023 r.
Start i meta: SKRZEBOWA – boisko przy Starej Oborze (przy kościele)

PROGRAM
10.30 – start Trasy IV w Ostrowie Wielkopolskim
13.30 – 14.00 odbiór karty questowej w Skrzebowej i samodzielne wyruszenie na trasy I lub II bądź wspólny udział w trasie III
15.00 – 17.00 meta rajdu – posiłek turystyczny i pozostałe atrakcje

Trasy
Trasa I – Quest pieszy „Tajemne ruiny i podziemne przejście” (ok. 1 h 30’)
Trasa II – „Loretański quest rowerowy” (ok. 1 h 30’)
Trasa III – „Ziołowy Rajd Rowerowy – w poszukiwaniu darów natury” z pokazem wykorzystania ziół leśnych (ok. 2 h)
Trasa IV (rowerowa) – „Śladami powstańców styczniowych” (ok. 2 h): start godz. 10:30 w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wrocławska 48 (II Liceum Ogólnokształcące)

Organizatorzy rajdu:
Koło Gospodyń Wiejskich w Moszczance
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa

Współorganizatorzy
Klub Turystyki Kolarskiej ,,Bicykl 1977”

Kierownictwo
Irena i Andrzej Jarmuszczakowie

Cele rajdu
- upowszechnianie wiedzy historycznej na temat kaplic loretańskich i powstania styczniowego w 160 rocznicę wybuchu
- popularyzacja wiedzy o żywności pochodzenia leśnego
- upowszechnienie walorów turystyczno-krajoznawczych Gminy Raszków
- stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji

Uczestnictwo i zgłoszenia
W Rajdzie mogą wziąć udział drużyny a także uczestnicy indywidualni.
Osoby niepełnoletnie biorą udział w Rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej.
Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać pod numerem telefonu 663-910 444 do dnia 14.09.2023 r.

Start i meta RAJDU:
Czynne od godz. 13:30 do 18:30 na boisku przy Starej Oborze w Skrzebowej.

DLA UCZESTNIKÓW PRZYGOTOWANE BĘDĄ:
• foldery questu (trasa I lub II),
• posiłek turystyczny

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
• przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
• posiadanie apteczki,
• przestrzeganie poleceń kierownika trasy i postanowień niniejszego regulaminu.
Rajd nie przynosi dochodów dla organizatorów, impreza odbywa się na zasadach non profit.

Imprezy towarzyszące:
- pokaz wykorzystania ziół leśnych
- wystawa „Powstanie styczniowe 1863”
- ekspozycja EtnoMuzeum w Starej Oborze

Postanowienia końcowe
Obowiązek ubezpieczenia i związane z tym koszty ponoszą uczestnicy.
Odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników ponoszą winni ich spowodowania.
Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora.

DO ZOBACZENIA NA SZLAKU!