Zaloguj Search

Aktualności

 

"Ojczyzno ma" przy ruinach

Zabytkowe ruiny kaplicy loretańskiej w Skrzebowej były miejscem koncertu pt. "Ojczyzno ma", poświęconego rocznicom bitwy warszawskiej i powstania Moszczanki. Ósmy już "Koncert przy ruinach" XVII-wiecznej kaplicy odbył się w sobotę 12 września - wykonawcą był Zespół Muzyki Sakralnej LUMEN z Poznania.

Wykonane utwory pokazywały, ile ofiar i cierpień kosztowała Naród Polski obrona niepodległości - na program złożyło się kilkanaście pieśni i  teksty narracji, obejmujące okres od odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku do chwili obecnej. Całość stanowiła mieszankę przyjemną dla ucha, a dawka liryzmu zawarta w utworach sprzyjała skupieniu. To wszystko złożyło się na bardzo urokliwy, patriotycznie - modlitewny wieczór, w którym uczestniczyło około 200 osób, m.in. poseł Tomasz Ławniczak oraz burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak, który po koncercie przygotował niespodziankę - premierowy pokaz filmu na temat historii ruin kaplicy. Koncert wpisywał się w Europejskie Dni Dziedzictwa, czyli święto "otwartych zabytków", jakie organizowane jest corocznie przez dwa wrześniowe weekendy w Polsce i innych krajach Europy.
Koncert był częścią projektu pn. "Bitwa warszawska - nasze wspólne zwycięstwo", realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa w partnerstwie z Gminą i Miastem Raszków oraz Parafią pw. Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej. Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Dofinansowano również ze środków Powiatu Ostrowskiego.

Zdjęcia: Andrzej Jarmuszczak