Zaloguj Search

Aktualności

 

III PIESZO-ROWEROWY RAJD LORETAŃSKI

Termin i miejsce: niedziela 8 września 2019 r.
SKRZEBOWA – boisko przy kościele
godzina 13:30 – 14.30 – odbiór karty questowej i wyruszenie na trasy

Trasy:
1. Quest pieszy – spacer ulicami Skrzebowej i Moszczanki
2. Quest rowerowy – trasa Skrzebowa – Moszczanka – Bieganin – Skrzebowa
3. Trasa rowerowa – Skrzebowa , Głogowa, Raszków, Moszczanka, Skrzebowa  (ok.14 km)
4. Trasa rowerowa – Ostrów Wielkopolski – ul. Starotargowa 5 (przy PTTK), Rąbczyn, Pogrzybów, Raszków, Skrzebowa – początek o godz. 13.30

Organizator rajdu
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa

Kierownictwo
Irena i Andrzej Jarmuszczakowie

Cele rajdu
- upowszechnianie wiedzy historycznej na temat kaplic loretańskich
- rozpowszechnienie walorów turystyczno-krajoznawczych Gminy Raszków
- stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji

Uczestnictwo i zgłoszenia
Udział w rajdzie jest bezpłatny. W rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez organizacje społeczne, zawodowe, szkoły itp., a także uczestnicy indywidualni.
Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej.

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać pod numerem telefonu  663-910-444 do dnia  5.09.2019 r.

Start i meta RAJDU:
Czynna od godz. 14:30  do 18:30   na boisku sportowym przy kościele w Skrzebowej.

DLA UCZESTNIKÓW PRZYGOTOWANE BĘDĄ:
•    folder questu,
•    ciepła herbata do własnych kubków i turystyczny posiłek na mecie rajdu,

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
•    przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
•    posiadanie apteczki,
•    przestrzeganie poleceń kierownika trasy i postanowień niniejszego regulaminu.

Rajd nie przynosi dochodów dla organizatorów, impreza odbywa się na zasadach non profit.

Postanowienia końcowe
Obowiązek ubezpieczenia i związane z tym koszty ponoszą uczestnicy.
Odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników ponoszą winni ich spowodowania.
Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora.

DO ZOBACZENIA NA SZLAKU!

Pobierz pdf