Zaloguj Search

Aktualności

 

Remont ruin kaplicy

W roku 2018 został zrealizowany program prac konserwatorsko-zabezpieczających pn.: "Remont ruin kaplicy pw. Zwiastowania NMP Loretańskiej w Skrzebowej".

Obiekt został poddany specjalistycznym zabiegom konserwatorskim: oczyszczania ścian (tynków i wątku ceglanego), dezynfekcji obiektu, usunięcia luźnych, uszkodzonych, spękanych i zdegradowanych spoin, wzmocnienia rozluźnionej struktury uszkodzonych cegieł, uzupełnienia ubytków fug, wzmocnienia osłabionych partii tynków metodą iniekcji, zabezpieczenia krawędzi zachowanych fragmentów tynków przy użyciu specjalistycznych zapraw oraz uszczelnienia szczytowych partii ścian metodą szlamowania. Zakupiono też i rozmieszczono wokół ruin kaplicy 8 ławek parkowych.

Działania zostały wykonane dzięki dotacji Gminy i Miasta Raszków.