Zaloguj Search

Aktualności

 

Regulamin II Rajdu Pieszo-rowerowego „Nasze Loreto”

Termin i miejsce: niedziela 16 września 2018  r.
SKRZEBOWA – boisko przy kościele
godzina 14:30

Trasy:
1. Quest pieszy – spacer ulicami Skrzebowej i Moszczanki
2. Quest rowerowy – trasa Skrzebowa – Moszczanka – Bieganin – Skrzebowa
3. Trasa rowerowa – Skrzebowa (kościół, ruiny XVII-wiecznej kaplicy loretańskiej),  Moszczanka, Raszków (rynek, kościół, park, mini zoo), Przybysławice (zbiornik Kąpielka, kościół i park z pałacem), Rąbczyn, Moszczanka (stara cegielnia i dawna remiza strażacka), Skrzebowa  (ok.14 km)
Organizator rajdu
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa
Kierownictwo
Irena i Andrzej Jarmuszczakowie
Cele rajdu
- upowszechnianie wiedzy historycznej na temat kaplic loretańskich
- rozpowszechnienie walorów turystyczno-krajoznawczych Gminy Raszków
- stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji
Uczestnictwo i zgłoszenia
Udział w rajdzie jest bezpłatny. W rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez organizacje społeczne, zawodowe, szkoły itp., a także uczestnicy indywidualni.
Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej.
Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać pod numerem telefonu  663-910 444 do dnia  13.09.2018 r.
Start i meta RAJDU:
Czynna od godz. 14:30  do 18:30   na boisku sportowym przy kościele w Skrzebowej.
DLA UCZESTNIKÓW PRZYGOTOWANE BĘDĄ:
•    folder questu,
•    ciepła herbata do własnych kubków i turystyczny posiłek na mecie rajdu,
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
•    przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
•    posiadanie apteczki,
•    przestrzeganie poleceń kierownika trasy i postanowień niniejszego regulaminu.
Rajd nie przynosi dochodów dla organizatorów, impreza odbywa się na zasadach non profit.
Postanowienia końcowe
Obowiązek ubezpieczenia i związane z tym koszty ponoszą uczestnicy.
Odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników ponoszą winni ich spowodowania.
Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora.
 DO ZOBACZENIA NA SZLAKU!

Pobierz plakat